zamow e szkolenie

Okresowe szkolenia BHP pracodawcy oraz pracowników:

Formy szkolenia:

 • szkolenie BHP online (e-learning)

   - dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, stanowisk administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracowników placówek służby zdrowia oraz oświaty;
 • szkolenie stacjonarne 

- dla wszystkich grup zawodowych, szkolenie okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych może być przeprowadzane tylko w w formie tradycyjnego szkolenia.

 

Wstępne szkolenia BHP pracowników:

 • wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy na stanowisku mają obowiązek przejść szkolenie wstępne BHP pracownicze obejmujące instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy
 • szkolenia wstępne przeprowadzane są tylko w formie tradycyjnego szkolenia (instruktaż ogólny)
 • organizowane z dojazdem do Klienta lub w naszym biurze

Szkolenia odbywają się codziennie, prosimy o indywidualne ustalenie terminu szkolenia.

 

Pierwsze szkolenie okresowe:

 • szkolenie okresowe BHP pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami - do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku
 • szkolenie okresowe BHP pracowników (na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych i innych ) - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku

 

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Oferujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratownika medycznego.


Pracodawca jest zobowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 Kodeksu Pracy).
 • zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 § 2 Kodeksu pracy).

 

platforma szkoleniowa szkolenia BHP online

Szkolenia BHP cennik

 

Szkolenia BHP w formie tradycyjnego szkolenia oferujemy w obszarze: Gdańsk, Sopot Gdynia (Trójmiasto) oraz okolice - obszar woj. pomorskiego.

 

lp.

zajmowane stanowisko pracy

częstotliwość szkolenia

forma szkolenia

minimalny czas trwania szkolenia

1.

pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

16 godz. lekcyjnych

2.

pracownicy inżynieryjni – techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

16 godz. lekcyjnych

3.

pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

32 godz. lekcyjne

w tym 4 godz ćwiczeń

4.

pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia (w tym pracownicypodmiotów wykonujących działalność leczniczą, nauczyciele), oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp

raz na 5 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godz. lekcyjnych

5.

pracownicy administracyjno - biurowi i inni nie wymienieni w tabeli

raz na 6 lat

kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godz. lekcyjnych

6.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

raz na 3 lata

instruktaż stanowiskowy i wykład

8 godz. lekcyjnych

7.

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe)

raz na 1 rok

instruktaż stanowiskowy i wykład

8 godz. lekcyjnych

 

Formy szkolenia okresowego:

 • kurs - trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • seminarium - obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,
 • samokształcenie kierowane - odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia BHP - cena