zamow e szkolenie

Okresowe szkolenia BHP pracodawcy oraz pracowników:

Formy szkolenia:

 • szkolenie BHP online (e-learning)

   - dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, stanowisk administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracowników placówek służby zdrowia oraz oświaty;
 • szkolenie stacjonarne 

- dla wszystkich grup zawodowych, szkolenie okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych może być przeprowadzane tylko w w formie tradycyjnego szkolenia.

 

Wstępne szkolenia BHP pracowników:

 • wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy na stanowisku mają obowiązek przejść szkolenie wstępne BHP pracownicze obejmujące instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy
 • szkolenia wstępne przeprowadzane są tylko w formie tradycyjnego szkolenia (instruktaż ogólny)
 • organizowane z dojazdem do Klienta lub w naszym biurze

Szkolenia odbywają się codziennie, prosimy o indywidualne ustalenie terminu szkolenia.

 

Pierwsze szkolenie okresowe:

 • szkolenie okresowe BHP pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami - do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku
 • szkolenie okresowe BHP pracowników (na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych i innych ) - do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku

 

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Oferujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratownika medycznego.


Pracodawca jest zobowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 Kodeksu Pracy).
 • zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 § 2 Kodeksu pracy).

 

platforma szkoleniowa szkolenia BHP online

Szkolenia BHP cennik

 

Szkolenia BHP w formie tradycyjnego szkolenia oferujemy w obszarze: Gdańsk, Sopot Gdynia (Trójmiasto) oraz okolice - obszar woj. pomorskiego.