zamow e szkolenieKompleksowe usługi i nadzór BHP w zakresie:

 

Usługi BHP: Gdańsk, Sopot, Gdynia (Trójmiasto) oraz okolice.

Nadzór i szkolenia tradycyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczymy w obrębie woj. pomorskiego.

Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie z:

 • PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania
 • PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

 

Przepisy prawne w zakresie BHP:

 

Usługi BHP cennik.

 

Do pobrania formularze pracownicze:

 

BHP W PRAKTYCE:

Wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.

ergonomia

Umowę o pracę zawiera się:

   • na czas nie określony,
   • na czas określony,
   • na czas wykonywania określonej pracy (na zstępstwo).

Każda z umów, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Prowadzenie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.