Definicje:

 1. Użytkownik - każda osoba będąca pracownikiem Zleceniodawcy, wskazana w Zleceniu z imienia i nazwiska, skierowana do udziału w odpowiednim Szkoleniu. 
 2. Szkolenie - odpowiednio "okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych" lub „okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami" lub „okresowe szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych”. 
 3. Zaświadczenie - pisemny dokument wystawiony każdemu Użytkownikowi, po ukończeniu okresowego Szkolenia BHP z wynikiem pozytywnym
 4. Zleceniobiorca – Akter Przemysław Czyżewski, ul. Miłosza 46/8, 80-126 Gdansk, Nip: 583-214-60-18 , Regon: 221909854
 5. Zleceniodawca - osoba prawna lub fizyczna, wskazana odpowiednio w Zleceniu, będąca stroną Zlecenia. 
 6. Zezwolenie - to prawo do korzystania ze szkolenia, przez jednego i tego samego Użytkownika. Przyznanie  zezwolenia dla większej ilości Użytkowników na korzystanie z Akter platformy szkoleniowej należy rozumieć jako możliwość nieograniczonego korzystania z wykupionego szkolenia przez określoną ilość, tych samych zidentyfikowanych Użytkowników przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie otrzymania drogą poczty elektronicznej danych dostępowych do Szkolenia przez Użytkownika.

I.   Informacje ogólne

 1. Korzystanie z platformy edukacyjnej  oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Właścicielem platformy edukacyjnej  AKTER platforma edukacyjna jest Firma AKTER Przemysław Czyżewski  zarejestrowana przy ul. Miłosza 46/8 w Gdańsku.
 3. Numer NIP: 583-214-60-18    REGON: 221909854
 4. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Firma AKTER zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty platformy edukacyjnej, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

II.   Zasady zamawiania

 1. Aby dokonywać zakupu szkolenia na naszej platformie szkoleniowej, należy wypełnić formularz swoimi danymi. Po złożeniu zamówienia na podany przez Zleceniodawcę adres e-mailowy przesłany zostanie mail z informacją o zamówieniu. 
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana w pierwszym najbliższym dniu pracy.
 3. Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 10 dnia od złożenia zamówienia automatycznie zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-mail z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. 
 4. AKTER platforma szkoleniowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach platformy, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach. Jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

III.   Płatności i dostawa towarów

 1. Udostępnienie szkolenia jest możliwe wyłącznie po uprzednim opłaceniu pełnej należności za szkolenia. Uiszczenie opłaty za Zezwolenie będzie dokonywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu od Zleceniobiorcy droga poczty elektronicznej, faktury pro-forma. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia dla Użytkowników. 
 2. Opłata za Zezwolenie zawiera koszt jednorazowego wystawienia i przesłania pisemnego zaświadczenia (lub zaświadczeń w przypadku większej ilości użytkowników tego samego Zleceniodawcy) o ukończeniu Szkolenia przesyłką listowną na adres odpowiednio wskazany w formularzu przez Zleceniodawcę.
 3. Koszty wysyłki certyfikatów pokrywane są przez firmę Akter Przemysław Czyżewski.
 4. Certyfikaty są dostarczane do klienta za pośrednictwem poczty, pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 5. Termin uruchomienia zamówionych szkoleń wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od momentu wpływu należności na rachunek bankowy.
 6. Firma Akter Przemysław Czyżewski nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe opóźnienia spowodowane złą pracą poczty.
 7. Płatności należy dokonać bezpośrednio przelewem na nasze konto bankowe. W takim wypadku prosimy o podanie w tytule płatności imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. (Dane te są niezbędne. Brak ich spowoduje wydłużenie czasu realizacji Twojego zamówienia, lub nie zrealizowanie tego zamówienia.) Dane do przelewu: 

AKTER Przemysław Czyżewski

80-126 Gdańsk, ul. Miłosza 46/8

NIP: 583-214-60-18

mBANK: 62 1140 2004 0000 3202 7478 3659

IV.   Polityka prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

V.   Pozostałe ustalenia

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz grafiki znajdujące się Akter platforma szkoleniowa  są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Akter Przemysław Czyżewski.
 2. Złożenie zamówienia na szkolenia znajdujące się na Akter platformie szkoleniowej oznacza zaakceptowanie postanowień powyższego regulaminu.
 3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).