zamow e szkolenieOferowane usługi BHP to przede wszystkim:

Usługi BHP: Gdańsk, Sopot, Gdynia (Trójmiasto) oraz okolice.

Nadzór i szkolenia tradycyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczymy w obrębie woj. pomorskiego.

Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie z:

  • PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania
  • PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

Przepisy prawne w zakresie BHP:

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Usługi BHP cennik.

 

BHP W PRAKTYCE: